Vaclav Nelhybel

Vaclav Nelhybel is geboren in 1919 te Polanka in Tjecho-Slowakije. Hij studeerde compositie en directie aam het Praags Conservatorium en Musicologie aan de Universteiten van Praag en Freiburg. In 1948 trad hij in dienst van de Zwitserse Nationale Radio-omroep. In 1957 vestigde hij zich te New York, werd Amerikaans staatsburger en bleef werkzaam als componist, dirigent en docent.

De opvallendste eigenschap van Nelhybels muziek is de lineair-modale richting ervan. Als gevolg daarvan houden zijn cadenzen zich niet aan het normale gebruik van modulaties als onderdeel van de harmonie. De melodie is autonoom. Dat houdt weer verband met een tweede belangrijke eigenschap, die van beweging en pulse, ofwel ritme en metrum. De afzonderlijke melodische lijnen met hun specifieke metriek doen telkens andere complementaire ritmische figuren ontstaan. De wisselwerking tussen beweging en tijd resulteert in de vehemente vaart die kenmerkend is voor deze muziek (Cgris Izzo, Illinois, USA).


Symphonic Movement

Symphonic Movement is uit 1966. Hoewel Nelhybel al meerdere grootschalige werken voor band had geschreven, noemt hij Symphonic Movement zijn eerste compositie die volledig op symfonisch niveau geschreven is. Het hele werk is gebaseerd op een enkele 8-toons-schaal die eerst tevoorschijn komt in wijde ritmische ligging en later meer gecondenseerd in een melodische opvolging. De overige 4 tonen van de 12-toons-reeks worden maar twee keer gebruikt; eerst als contrapunt bij de eerste inzet van het hoofdthema van het allegro, later als contrapunt bij de laatste inzet van het thema door de kopersectie.

Uitvoeringen

Bezetting

piccolo, 2 fluit, 2 hobo, 2 fagot, esklarinet, 3 klarinet, basklarinet, contrabasklarinet, 2 altsax, tenorsax, 3 cornet, 2 trompet, 4 hoorn, 3 trombone, 2 bariton, bastuba, contrabas, pauken, 4 percussie.
ABC Home