Compositieproject Spinoza Lyceum

Aan het Spinoza Lyceum in Amsterdam is muziek een eindexamenvak. Een onderdeel van het examenprogramma is het maken van composities. De leerlingen worden mede begeleid door studenten van het Conservatorium. De composities worden uitgevoerd door een professioneel orkest in een openbaar concert. Sinds september 1993 is er een samenwerkingsverband tussen;
  1. Het Conservatorium van Amsterdam (Sweelinck Conservatorium en Hilversums Conservatorium).
  2. De Muziekschool Amsterdam.
  3. Het Spinoza Lyceum.
Bezoek voor meer informatie de website van het Spinoza Lyceum.

Tijdens het Compositieproject 1995/1996 van het Spinoza Lyceum en de Kunstschool 2000 Amsterdam heeft een aantal leerlingen van het Spinoza Lyceum composities geschreven voor deelbezettingen van het Amsterdams Blazers Collectief (dat toendertijd in het Spinoza Lyceum repeteerde). Op basis van een door henzelf geforumuleerd voorstel kregen de leerlingen een maand (december) de tijd om een partituur te maken die vervolgens alle stadia van beoordeling moest doorlopen, waaronder die van dirigent Jean Gruter. Daarna volgde het aanmaken van de partijen, en aangezien blaasinstrumenten berucht zijn om hun verschillende manieren van transponeren, ging er wel eens iets mis. Dáárvoor was ook de doorloop bedoeld die het ABC op twee avoden in februari hield en waar voor het eerst tot klinken kwam wat de componisten tot dan toe alleen maar in hun hoofd hadden gehad. Allerlei noodzakelijke aanpassingen en herstelwerkzaamheden konden nog in de maand maart plaatsvinden, maar toen moesten de stukken toch echt uit handen worden gegeven. Vrijwel alle componisten hebben vervolgens gebruik gemaakt van de mogelijkheid de repetities bij te wonen en al dan niet van kritisch commentaar de voorzien.
In het kader van het schoolonderzoek heeft het ABC al deze werken op 11 mei 1996 ten doop gehouden.

De componisten zijn:


ABC Home